Share this post on:

Klasztor świętej Katarzyny jest najstarszym współcześnie istniejącym klasztorem chrześcijańskim na świecie. Wyjątkowy w owej budowli jest nie tylko sam fakt jej długiej historii, ale również to, że znajduje się ona w biblijnym miejscu – u stóp Góry Synaj i Góry św. Katarzyny (skąd pochodzi jej nazwa). Klasztor jest położony na wysokości 1570 m n.p.m, skąd rozciąga się malowniczy obraz na Park Narodowy Święta Katarzyna. Zarówno budowla, jak i jej pobliskie tereny umieszczone zostały na liście światowego dziedzictwa UNESCO.

Odwiedzający klasztor św. Katarzyny, mają okazje przenieść się do miejsca, gdzie odgrywały się wydarzenia największej księgi ludzkości – Biblii. W lokalizacji, w której powstał ów obiekt sakralny, Bóg (Jahwe) objawił się Mojżeszowi. Biblijne zapłonięcie krzewu, w którym ukazał się Anioł Pański, datuje się na około 1250 r. p.n.e. Na pamiątkę tego wydarzenia cesarzowa Helena – matka Konstantyna Wielkiego – w roku 337 n.e., wzniosła ów stojący tu po dziś dzień niezwykły zabytek.

Podczas wycieczki do klasztoru niewątpliwie należy zwrócić uwagę na dziedziniec kompleksu. Znajduje się tutaj biblijna Studnia Mojżesza, przy której spotkał on swoją przyszłą żonę – Seforę. W ramach klasztornej zabudowy znajdziemy również najstarszy współcześnie działający kościół na świecie – Kościół Przemienienia. Innymi miejscami, których nie można przeoczyć podczas wyprawy do klasztoru są: Kaplica Krzewu Gorejącego, Bazylika św. Katarzyny, a także zlokalizowana poza murami klasztoru Kaplica św. Tryfona, zwana również Domem Czaszek.

Imponująca budowla o niezwykłym tle historycznym, to nie wszystko co można zobaczyć w tym miejscu. Klasztor posiada pełną interesujących zbiorów bibliotekę, która zawiera wczesnochrześcijańskie pisma. Wśród nich znajdują się ilustrowane manuskrypty w różnych językach, a także liczne ikony. Niezwykłym eksponatem w bibliotece jest kopia Biblii, która jest jedną z najstarszych na całym świecie. Oprócz licznych interesujących dzieł pisanych, w klasztorze podziwiać można także inne części kompleksu. Jest to jednak niewielka część całości klasztoru św. Katarzyny – pozostałe są niedostępne dla zwiedzających.

Share this post on:

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *